Acest site web utilizează cookies pentru a îmbunătăţi funcţionalitatea pentru dumneavoastră.        Sunt de acord!   Informaţii suplimentare
Cadou fainCadou fain


     Activitatea firmei este suspendată temporar. Ne cerem scuze!


Politica de confidenţialitate
Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezenta Politică de confidențialitate descrie modul în care IMAGINEVO S.R.L. (denumită în continuare „IMAGINEVO”), în calitate de operator, colectează, utilizează, transferă și protejează datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când accesați website-urile IMAGINEVO pentru inspirație și cumpărături.

IMAGINEVO se angajează să asigurare respectarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal prelucrând datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 - Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și ale Legii 190 din 2018 de punere în aplicare a acestuia, precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României în materie.

IMAGINEVO își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Politica de confidențialitate ori de câte ori apar modificări ale modului de prelucrare a datele dumneavoastră cu caracter personal sau ale legislației aplicabile. Din acest motiv este necesar să consultați secțiunea dedicată la fiecare vizită.

Datele de identificare ale operatorului

Societatea IMAGINEVO S.R.L. este o persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în strada Drumul Cooperativei nr. 78-82, lot 4/3, etaj 2, apartament 13, camera 1, sector 5, București, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/13545/2018, cod unic de înregistrare 39900725.

Pentru orice întrebări sau informații suplimentare referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, IMAGINEVO vă stă la dispoziție la adresa de e-mail contact@cadoufain.ro sau la adresa de corespondență Strada Drumul Cooperativei nr. 78-82, lot 4/3 (corp C1), etaj 2, apartament 13, camera 1, sector 5, cod poștal 052758, București.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate

IMAGINEVO colectează în mod direct de la dumneavoastră datele cu caracter personal, cum ar fi:
• adresa de e-mail, numele și prenumele, adresa, numărul de telefon (la crearea sau modificarea unui cont de utilizator);
• numele si prenumele, adresa și date de contact pentru livrare, detalii de facturare, metoda de plată, numărul de telefon (la plasarea unei comenzi).

Alte tipuri de informații colectate în mod indirect de la dvs. în timpul vizitei pe website-urile IMAGINEVO sunt:
• adrese IP și informații despre ISP (Internet Service Provider);
• cookie-uri – doar cele necesare funcționalității website-ului (coș produse, utilizator înregistrat, acceptare utilizare cookies și contor vizitatori);
• browser-ul folosit pentru navigare;
• echipamentul utilizat pentru navigare (telefon mobil, desktop sau tabletă) și sistemul de operare;
• data și ora accesări website-ului;
• paginile produselor vizualizate – numai în cazul utilizatorilor înregistrați;
• datele cardului bancar în cazul plății online sunt colectate și procesate de către Netopia SRL, prin procesatorul de plăți Netopia Payments.

IMAGINEVO nu colectează și nu prelucrează date cu caracter personal ale minorilor sub 18 ani și nici date sensibile astfel cum sunt acestea prevăzute în Regulamentul general privind protecția datelor.

Scopurile și temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal

IMAGINEVO prelucrează datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:
• Prestarea serviciilor către dvs., și anume: crearea și administrarea contului de client, prelucrarea comenzilor (preluare, confirmare, expediere, facturare); soluționarea anulărilor de comenzi sau a problemelor legate de comenzi, servicii sau produsele achiziționate; returnarea produselor și rambursarea contravalorii acestora; furnizarea serviciilor de asistență ca urmare a solicitărilor sau întrebărilor primite din partea dvs.;
• Respectarea cerințelor legale aplicabile, inclusiv în materie de legislație fiscală și contabilă;
• Îmbunătățirea produselor și serviciilor oferite (spre exemplu chestionare de evaluare, statistici privind utilizarea website-urilor);
• Marketing (transmiterea de oferte și promoții prin e-mail/SMS, etc.) doar în baza consimțământului dvs. prealabil.

În ceea ce privește operarea plăților online, datele dvs. cu caracter personal sunt preluate și prelucrate exclusiv de procesatorul de plăti, respectiv Netopia SRL (Netopia Payments). Pentru condițiile și politicile privind prelucrarea, securitatea și protecția datelor ale procesatorului de plăți, vă rugăm să consultați website-ul acestuia.

Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal

IMAGINEVO stochează datele dvs. cu caracter personal pe perioada în care dețineți un cont de utilizator. Dumneavoastră aveți libertatea de a solicita în orice moment ștergerea integrală sau parțială a informațiilor sau desființarea contului, aceasta urmând a se realiza sub rezerva păstrării anumitor informații astfel cum este necesar conform legii sau intereselor legitime ale societății IMAGINEVO.

Transmiterea datelor cu caracter personal

Destinatarii datelor dvs. cu caracter personal pot fi:
• furnizorii serviciilor poștale/de curierat;
• furnizorii serviciilor de plăți/bancare;
• furnizorii de servicii IT;
• firma de contabilitate;
• autorități publice atunci când există o obligație legală sau pentru apărarea unui interes legitim;
• parteneri de afaceri ai IMAGINEVO, doar în baza consimțământului dvs. specific prealabil.

IMAGINEVO asigură confidențialitatea datelor dvs. personale în ceea ce privește comunicarea acestora către terți persoane juridice de drept privat prin încheierea de contracte, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal și confidențialitatea informațiilor.

Teritoriul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate și prelucrate pe teritoriul României, unde sunt localizate de asemenea și serverele pe care sunt găzduite website-urile IMAGINEVO și bazele de date aferente.

Securitatea datelor cu caracter personal

Pentru confidențialitatea și securitatea datelor clienților IMAGINEVO, înregistrarea și autentificarea pe www.cadoufain.ro implică utilizarea unei parole.

IMAGINEVO asigură securitatea datelor cu caracter personal prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, impuse de standardele în domeniu. Transmiterea și stocarea datelor dvs. cu caracter personal se realizează folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și servere securizate.

Pentru efectuarea plăților IMAGINEVO utilizează serviciile procesatorului de plăți Netopia Payments. Orice informații privitoare la plăți sunt criptate folosind tehnologia HTTPS cu criptare TSL.

În ciuda tuturor măsurilor de siguranță implementate, este bine cunoscut faptul că transmiterea informațiilor prin mediul on-line nu fi niciodată totalmente sigură, comportând un foarte mic risc ca datele cu caracter personal să fie vizualizate și chiar utilizate de terți neautorizați. Prin urmare IMAGINEVO nu își poate asuma răspunderea pentru situațiile de această natură apărute ca urmare a vulnerabilităților unor sisteme independente de controlul său.

Drepturile persoanei vizate

În calitate de persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal de către IMAGINEVO beneficiați, conform Regulamentului (UE) 2016/679 Capitolul III, de următoarele drepturi:
• dreptul la informare;
• dreptul de acces;
• dreptul la rectificare;
• dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”);
• dreptul la restricționarea prelucrării;
• dreptul la portabilitatea datelor;
• dreptul la opoziție;
• dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată;
• dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, respectiv ANSPDCP (link).

Solicitările în acest sens se vor realiza în scris la adresele comunicate la secțiunea Datele de identificare ale operatorului iar operatorul va furniza persoanei vizate informații privind acțiunile întreprinse în cel mult o lună de la primirea cererii. În funcție de complexitatea și numărul cererilor, această perioadă poate fi prelungită cu două luni.

IMAGINEVO nu percepe taxe pentru soluționarea acestor tipuri de cereri, exceptând cazul în care cererile sunt nefondate, repetitive sau excesive, când perceperea taxei se va face sub rezerva acordului dvs. prealabil. Termenul de răspuns pentru astfel de solicitări întemeiate este de maximum o lună.

În ceea ce privește drepturile terțelor părți, IMAGINEVO nu are obligația de a respecta cereri care ar aduce atingere drepturilor și libertăților altor persoane vizate.

Datele de contact ale Autoritatății Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sunt: B-dul Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Tel. +40 21 252 5599, Fax +40 21 252 5757, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, Website: www.dataprotection.ro.

Despre noi

Ne dorim în primul rând să creăm un colț plăcut de internet, să vă oferim o experiență tip ”boutique” și nu una de supermarket online. Să vă relaxați, să vă odihniți ochii și simțurile, să vă gândiți la cei dragi și la diferitele ocazii plăcute din viață când dăruiți cu bucurie.
   

Contact

IMAGINEVO SRL
CIF: 39900725
Adresa: Drumul Cooperativei nr.78-82, lot 4/3 (corp C1), ap.13, cam.1, sector 5 București
Telefon: Activitate suspendată.
E-mail: contact@cadoufain.ro
Program: Activitate suspendată.
Nr. Reg.Com.: J40/13545/2018
 

Puteți plăti online
în siguranță prin


Comodo SSL

© 2020 Imaginevo SRL. Toate drepturile rezervate. All rights reserved.